YÊU MÃI MÙA HÈ XƯA - Nhạc & Tiếng hát: Lam Thủy - Phổ từ bài thơ "Yêu Mãi Một Mùa Hè"
của Lê Nguyễn Nga - Hòa âm: Chính Mung. Hình, phim ảnh: NAG Dương Quốc Định, Chính Mung,
Angelic Nguyễn, Internet, Fb. Thực hiện video: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US