VẦNG TRĂNG ẨN - Nhạc & Trình bày: Lam Thủy - Thơ "Về Thôi": Lê Văn Trung - Hòa âm: Chính Mung - Tranh: Lam Thủy & Chính Mung - Hình ảnh: Trần Trung Đạo & St - Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US