TRĂNG VIỄN PHƯƠNG – Nhạc: Chính Mung – Ý thơ: Nguyễn Trình – Trình bày: Hợp Ca
Hòa âm và thực hiện video: Phú Hùng
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US