TÔI RU TÔI - Nhạc: Lam Thủy - Phổ Thơ "Tôi Ru Tôi Ngủ" của Lê Văn Trung - Tiếng hát: Lam Thủy
Hòa âm: Chính Mung - Tranh: Chính Mung và Lam Thủy - Hình ảnh: Angelic Nguyễn - Trần Tạo - Sue Công và St - Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US