TÌNH LONG ĐONG - Nhạc: Chính Mung - Thơ: Lê Văn Trung (Năm Ngón Tình Long Đong)
Tiếng hát: Phương Thảo - Hòa âm: Phú Hùng - Tranh, hình ảnh và thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US