TÌNH LONG ĐONG - Nhạc: Chính Mung - Thơ: Lê Văn Trung (Năm Ngón Tình Long Đong)
Tiếng hát: Lam Thủy - Hòa âm: Chính Mung - Tranh: Chính Mung và Khánh Trường - Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US