TÌNH KHÚC BLUES - Nhạc & Hòa âm: Chính Mung - Lời & Tiếng hát: Lam Thủy. Đây là một tình khúc buồn của người con gái, cô đơn trong nỗi nhớ muôn trùng. Tranh: Chính Mung & Lam Thủy - Hình: Nguồn Internet. Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US