TÀN TRO MỘT THUỞ - Nhạc: Chính Mung - Thơ: Phạm Quỳnh Giao - Tiếng hát: Lam Thủy
Hòa âm và thực hiện video: Chính Mung với tranh của Phạm Quỳnh Giao, Lam Thủy, Chính Mung
và hình ảnh của Phạm Quỳnh Giao, Tạo Trần và internet.
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US