TẠI SAO? TẠI SAO? - Nhạc: Chính Mung - Lời: Lam Thủy - Tiếng hát: Lam Thủy - Hòa âm: Chính Mung - Hình, phim ảnh: Nguồn Internet - Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US