NỤ MÔI NON - Nhạc: Lam Thủy - Phổ từ bài thơ "Lời Tỏ Tình Tháng Sáu" của Hư Vô - Tiếng hát: Huy Tuấn - Hoà âm: Chính Mung - Tranh: Chính Mung - Lam Thủy - Hình ảnh: St - Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US