NGUYỆT KHÚC - Nhạc: Chính Mung - Thơ: Lê Văn Trung - Giọng ca: Phương Thảo
Phụ họa: Phương Mai - Keyboard: Phú Hùng.
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US