NGHE ĐỜI THIẾT THA - Nhạc: Chính Mung - Thơ: Vũ Bội Quang Khôi - Giọng ca: Lam Thủy
Keyboard: Phú Hùng - Guitar: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US