NGÀY XUÂN QUÁ VỘI * Nhạc: Chính Mung * Thơ: Lê Văn Trung * Tiếng hát: Lam Thủy
* Hòa âm và thực hiện video: Chính Mung * Tranh: Lam Thủy - Chính Mung * Hình ảnh: St.
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US