NẾU GẶP LẠI... - Nhạc: Lam Thủy - Thơ "Nếu..." của Bùi Đình Hiệp
Hòa âm: Chính Mung. Với tiếng hát Lam Thủy.
Thời gian trôi quá nhanh, nàng vẫn ôm mối tình lỡ, vẫn ước mong nếu có gặp lại chàng, chỉ âm thầm khóc cho tuổi thanh xuân đã lỡ làng trôi qua... Video do Chính Mung thực hiện với Tranh của Lam Thủy.
Hình ảnh: NAG Dương Quốc Định, Internet và phim ảnh từ Pixabay của: Dea Jeung Kim, Bistillvideos,
Klause Hausmann, Louis de Funes.
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US