MƯA QUA NẺO ĐỜI - Nhạc: Lam Thủy - Phổ từ bài thơ "Mong" của Trần Quảng Nam - Tiếng hát: Lam Thủy Hòa âm: Chính Mung - Hình, phim ảnh: Nguồn Interner - Thực hiện: Chính Mung.
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US