MẸ XA MUÔN TRÙNG * Nhạc và Lời: Lam Thủy * Tiếng hát: Lam Thủy * Hoà âm: Chính Mung
Tranh, Hình ảnh: Chính Mung - Lam Thủy - Angelic Nguyễn - Cẩn Đoàn * Thực hiện: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US