LÃNG QUÊN * Nhạc: Lam Thủy - Thơ: Nguyễn Từ Linh
Tiếng hát: Phương Thảo - Keyboard: Phú Hùng - Tranh và thực hiện video: Chính Mung
Hình ảnh: St - Tranh (Lụa, Sơn Dầu): Lam Thủy
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US