LÃNG QUÊN * Nhạc: Lam Thủy - Thơ: Nguyễn Từ Linh
Giọng hát: Lam Thủy - Keyboard: Phú Hùng - Guitar: Chính Mung - Hình ảnh Saigon: Nguyễn Từ Linh
Tranh (Lụa, Sơn Dầu): Lam Thủy
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US