KHÚC TIÊU DAO - Nhạc & Lời - Hòa âm: Chính Mung - Tác giả trình bày. Tranh: Lam Thủy - Chính Mung. Hình ảnh: Chính Mung - Cẩn Đoàn - Internet - Fb. Thực hiện video: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US