HÌNH NHƯ ĐÃ QUÊN NHAU - Nhạc: Lam Thủy - Phổ bài thơ "Đêm Và Ngày Hình Như Đã Quên Nhau"
của Lê Văn Trung - Hòa âm và Thực hiện video: Chính Mung - Tranh: Lam Thủy - Chính Mung
Hình ảnh: Cẩn Đoàn - Internet - Fb
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US