Để kỷ niệm lần ghé thăm Cố HS Tú Duyên năm 2002 (HS Tú Duyên đã qua đời ngày 3 tháng 5 năm 2012). Chúng tôi Lam Thủy và Chính Mung đã thực hiện video này để tưởng nhớ đến người họa sĩ đã sống suốt cả cuộc đời với nghệ thuật và ông đã khai sinh ra phương pháp thủ ấn họa (tranh khắc gỗ trên lụa) của Việt Nam.


PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ACTIVITIES ABOUT US CONTACT US