GIẤC MƠ PHAI - Nhạc & Lời: Chính Mung. Tác giả trình bày với sự phụ họa của 3 giọng nữ:
Lam Thủy - Anh Thơ - Phương Mai.
Chính Mung đảm trách phần đệm guitar, soạn bè và thực hiện video.
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US