DÂN CA BA MIỀN:
LÝ CÁI MƠN (Chờ Đợi) - Ngọc Quỳnh trình bày
THỎA NỖI NHỚ MONG (Trở Về) - Lam Thủy trình bày
LÝ NGỰA Ô HUẾ (Xum Họp) - Anh Thơ trình bày
Phụ họa: Phương Mai - Doãn Tú - Chính Mung
Soạn bè: Nguyễn Châu - Đệm guitar: Chính Mung
Nhấn vào nút dưới đây để nghe nhạc: (Click on play button below to start the music)



PREVIOUS HOME MUSIC ART GALLERY JEWELRY ABOUT US CONTACT US