CƠN SÓNG MÙ - Nhạc: Lam Thủy & Chính Mung - Nhạc phẩm lấy ý từ bài thơ "Rượu Tàn Canh" của Hư Vô - Tiếng hát: Lam Thủy - Hòa âm: Chính Mung - Tranh: Khánh Trường - Lam Thủy - Chính Mung - Hình ảnh:St - Thực hiện video: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US