CÕI ĐỜI TẠM DUNG - Nhạc & Lời: Lam Thủy - Tiếng hát: Lam Thủy
Keyboard: Phú Hùng - Guitar: Chính Mung - Tranh: Lam Thủy
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US