CHẤT NGẤT CƠN ĐAU - Nhạc: Lam Thủy phổ từ bài thơ "Chìm Giữa Đời Nhau" của Vũ Bội Quang Khôi - Tiếng hát: Lam Thủy - Hòa âm: Chính Mung - Thực hiện video: Chính Mung
PREVIOUS HOME ART GALLERY GRAPHIC DESIGN JEWELRY ABOUT US CONTACT US